Berterima Kasih Dengan Mendoakan

Termasuk orang yang tak tahu adab jika seseorang telah berbuat baik kepadanya, tetapi lidahnya kelu untuk berterima kasih kepadanya. Ada anjuran dari Rasulullah shallallahu alaihi wa salam supaya mendoakan kepada orang yang telah memberikan kebaikan kepadamu. Minimal ucapkanlah "Jazakumullah khairan" (HR at-Tirmidzi)

Nabi Shallallahu alaihi wa salam bersabda, "Barangsiapa yang diperlukan dengan baik kemudian ia mendoakan orang yang melakukannya dengan berkata: 'Semoga Allah membalas kebaikanmu', berarti ia benar-benar telah menyampaikan terima kasih."

Syaikh Majdi Abdul Wahab berkata, "Kalimat 'semoga Allah membalas kebaikanmu', yakni membalasnya dg kebaikan, atau memberikan kebaikan di antara dunia dan akhirat.

Kalimat 'berarti ia benar-benar telah menyampaikan rasa terima kasih', yakni ia sudah sangat berterima kasih. Ini artinya ia mengakui keterbatasan nya bahwa ia termasuk orang yang tidak mampu memberi balasan dan pujian untuk nya. Sehingga ia menyerahkan balasan nya kepada Allah, aga Dia - lah yang akan membalas nya secara penuh.

Orang bijak berkata, "Jika tanganmu tidak kuasa membalas, maka biarlah lisanmu yang rajin mengucapkan terima kasih dan doa."