Apa Yang Kita Nantikan?
“Kita semua telah yakin akan kematian, namun kita tidak dapati manusia yang bersiap menghadapinya.
Kita semua telah yakin tentang adanya surga, namun kita tidak dapati manusia yang beramal untuk meraihnya.
Kita semua telah yakin adanya neraka, namun kita tidak dapati manusia yang takut terhadapnya.
Maka terhadap apakah kalian bergembira (wahai manusia) ?
Kemungkinan apakah yang kalian nantikan (wahai manusia) ?
Kematian, itulah hal pasti yang pertama kali akan datang kepada kalian dengan membawa kebaikan atau keburukan (kepada kalian).
Wahai, saudara-saudaraku ! Berjalanlah menghadap Penguasamu (Allah) dengan perjalanan yang bagus (dengan amalan sholeh). (Mukhtashar Minhajul Qashidin, hlm. 483).