Sabar Yang Menenangkan Hati


Jika ingin mengetahui bagaimana seharusnya kita bersabar, contoh yang paling tepat untuk kita teladani adalah Nabi Ayub as. Beliau dikenal sebagai sosok manusia yang paling sabar, bahkan bisa dikatakan kesabaran beliau berada di titik paling puncak. Itu sebabnya, wajar kalau banyak orang yang menisbatkan sifat sabar kepada Nabi Ayub as. Beliau menjadi simbol sekaligus teladan dalam hal kesabaran.
"Sesungguhnya Kami dapati dia (Ayub) seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba Sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhannya)." (QS. Shad: 44)
Nabi Ayub adalah orang yang hatinya selalu ingat kepada Allah. Ia senantiasa berzikir, bersyukur, dan bersabar terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Kesabarannya mendatangkan keselamatan dan pujian dari Allah.